Péče o seniory a důstojné stáří

reklama

Ti z nás, kteří se starají o své rodiče v důchodovém věku a přitom současně pracují a vychovávají vlastní děti jistě ví, že tato péče může být časově velmi náročná. V dnešním článku se proto podíváme na to, jaká jsou v České republice dostupná zařízení pro seniory, kolik stojí a v neposlední řadě také jaký poskytují servis.

Nejlepší je domácí péče

Každý z nás bych chtěl stáří prožít v pohodlí svého domova a ne jinak je tomu i u seniorů. Jako první by tak lidé, kteří se starají o starého člověka, měli zvážit domácí ošetřovatelskou péči. V rámci ošetřovatelské péče dochází každý den odborně vyškolená osoba do domova seniora a pomáhá mu s čím potřebuje ( osobní hygiena, zdravotnické úkony).

Pro staršího člověka zvyklého na svůj vlastní domov je to zcela jistě ta nejlepší možná varianta. Na druhou stranu je domácí péče o seniory nákladným řešením, neboť ji většinou provozují soukromé firmy.

Pokud to vyžaduje zdravotní stav seniora, domácí péče může být v některých případech hrazena zdravotní pojišťovnou. To se samozřejmě nevztahuje na běžnou pomoc v domácnosti.

Co nám trh pro péči o seniory nabízí

I když je pečovatelská služba v dnešní době stále vyhledávanější, nejčastějším řešením péče o seniory zůstávají domovy důchodců, ústavy sociální péče či penziony pro důchodce. O ústavní péči je třeba písemně zažádat a přijímáni jsou lidé, kteří netrpí vážnými nemocemi a mohou se o sebe sami postarat. Na jejich pobyt v zařízení přispívá stát.

Oproti tomu pobyt v domově důchodců a penzionu si platí senioři (nebo jejich rodiny) samy. Penzion je jakousi obdobou ústavní péče (senioři by se tedy o sebe měli v co největší míře starat sami), je však provozován soukromým subjektem. Pro starší občany, kteří trpí nemocemi a potřebují komplexnější péči je pak určen domov důchodců.

V krajním případě je možné využít také tzv. přechodné pobyty v ústavech. Ty jsou poskytovány lidem, kteří se o starého člověka starají sami, avšak z nějakého vážného důvodu musejí svou péči přerušit. Pobyt seniora v tomto zařízení by neměl překročit dobu delší, než tři měsíce.

Na konec je třeba podotknout, že senioři se mohou obracet i na různé církevní či charitativní organizace, které se péčí o ně zabývají.

Zajímavé odkazy – může se hodit

Registr poskytovatelů sociálních služeb – v tomto registru Ministerstva práce a sociálních věcí jsou všechny právnické nebo fyzické osoby, které mají oprávnění k poskytování sociálních služeb.

Linka seniorů – senioři a osoby, které o ně pečují, se na tuto linku mohou bezplatně obrátit s jakoukoli starostí či problémem.

Databáze služeb pro seniory – v této databázi najde vše potřebné od zařízení pro seniory ve vašem kraji, přes psychiatrickou péči až po kavárničku pro seniory.

Námět: Pavla Jelínková

reklama