Soužití generací pod jednou střechou

reklama

Po celé generace bylo toto složení zcela normální a běžné. Doba se však rapidně mění, a lidé raději v dospělosti a s partnerem bydlí samostatně. Proč tomu tak je? Nejspíš je to převládajícím názorem, že negativa u společného bydlení více generací převládají.

Ano, ono každé soužití (i třeba jen dvou lidí) má své klady a zápory. Natožpak soužití generací – rodičů s dospělým a samostatným synem nebo dcerou, kteří již založili svoji vlastní rodinu. Musíme si zcela reálně uvědomit, že takový život pod jednou je pro všechny zúčastněné náročnější, než to oddělené. V jednom bytě je to těžší, ale to i v domě, kde lze oddělit bytové jednotky.

Dvě rodiny – dvě domácnosti

To je hodně podstatné. Obě strany si ujasní, že jde o dvě samostatné domácnosti s tím, že se budou jejich zóny akceptovat. A to tak, že se do jedné či druhé rodiny bude chodit skutečně jako na návštěvu, a klepání na dveře je vždy samozřejmost. O „návštěvách“ v době kdy její osazenstvo není přítomno, už vůbec nelze uvažovat. Nastavit je nutno i pravidla pro užívání společných prostor (v domě chodby, sklepa a vstupu do domu, v bytě pak i kuchyně). A v neposlední řadě je důležité probrat a určit rozdělení financování nákladů s bydlením a údržbou.

Straním své rodině…

Jestliže jsme si našli partnera, seznámili s ním své rodiče a šli s nimi bydlet pod jednu střechu, tak ani při nedorozuměních s nimi bychom neměli stranit rodičům, ale jemu. A ani se nezúčastnit jen jako „pozorovatel.“ Tím bychom podkopávali svůj vztah.

Skřípání nastane:

  • Pokud jedna ze stran (většinou rodič dospělého syna, dcery) vyžaduje od té druhé společnou práci a údržbu v dobách, které vyhovují jen jí.
  • Jestliže bezdůvodně pozměňuje o své vůli dohodnutá pravidla a dohody.
  • Pokud si vyhrazuje právo neustálé kontroly nad různými činnostmi a užíváním společných prostor v domě.
  • A také způsobují napjatou atmosféru stálé necitlivé rady a prosazování jen vlastních názorů, či kritika dospělého potomka před jeho partnerem.
  • Komplikovanější je situace tam, kde je jeden z rodičů nemocný a potřebuje zvýšenou péči.

Jak na to…

U jakékoli varianty je podmínkou vždy jasné nastavení a dodržování určitých pravidel, dohoda a respekt jednoho k druhému. Nezbytná je rovněž komunikace a také nemalé pochopení pro potřeby těch ostatních. A veliká tolerance…

reklama