Pozor na infarkt

infarkt

reklama

Obecně známá fakta: infarkt myokardů postihuje častěji muže než ženy a možnost jeho výskytu se zvyšuje s přibývajícím věkem – u mužů se riziko zvětšuje po padesátém roce, u žen po šedesátém. Mezi jeho příznaky patří déletrvající bolest za hrudní kostí, která může vystřelovat až do krku, levé paže, zad nebo dokonce i břicha. Celý problém vzniká, neboť se srdeční tepna zaplní krevní sraženinou, díky čemuž dojde k náhlému přerušení dodávky kyslíku.

Příznaky vám napoví

Příznaky infarktu jsou na člověku patrné i zvenčí – začne se silně potit a zbledne. Je třeba urychleně zavolat záchranou službu a s postiženým mluvit, snažit se ho uklidnit. Člověk s příznaky infarktu se nesmí nijak namáhat, a to ani chůzí. To by mohlo jeho stav dramaticky zhoršit. Podle doporučení zdravotníků by měl být postižený člověk držen v sedící poloze a pokud leží, je třeba podložit mu záda, aby mohl lépe dýchat.

Důležité je vědět, že pokud se příznaky infarktu myokardů projeví u člověka, který se léčí se srdcem, neměly by mu být neodborníkem podávány žádné léky. Medikamenty, které takovému člověku s problematickým srdcem běžně pomáhají (většinou se aplikují pod jazyk nebo formou spreje) při pocitech slabosti nebo příznacích infarktu nesmějí být podávány. Naopak pomůže půl tablety acylpyrinu, který zastaví zvětšování krevní sraženiny.

Volejte záchrannou službu

Připraveni byste měli být také na situaci, kdy postižený upadne do bezvědomí a přestane dýchat. V takové situaci musí ihned nastoupit oživování neboli první pomoc při infarktu. Postiženému člověku musí být provedena srdeční masáž a umělé dýchání zatímco leží na tvrdé podložce. Pokud není krevní proud v postižené tepně obnoven do dvou hodin dochází k nevratnému poškození postižené části srdce. Obnovení průtoku krve i po dvou hodinách má však blahodárný vliv. Z těchto důvodů je při podezření třeba vždy angažovat zdravotnickou záchrannou službu. Resuscitace musí probíhat až do příjezdu záchranářů.

Léčba infarktu může být dlouhá

Po převozu do nemocnice je provedeno vyšetření EKG a pacientovi je odebrána krev. Následně jsou vyšetřeny koronární tepny a pokud to stav pacienta vyžaduje, je provedeno rozšíření neprůchodných cév. Podávány jsou léky na ředění krve a rozpuštění sraženiny. Samozřejmostí jsou léky proti bolesti, snížení krevního tlaku a množství cholesterolu v krvi. Dalším krokem v léčbě může být vytvoření tzv. bypassu, díky kterému se v postižené části srdečního svalu časem vytvoří jizva. Ta však není tak výkonná jako byl předtím sval, tudíž by pacient už nikdy neměl podstupovat nadměrnou fyzickou zátěž.

Zdroj: Wikipedia

reklama