Syndrom vyhoření

reklama

Syndrom vyhoření neboli burn-out, je problémem současné hektické a uspěchané doby, která na všechny klade velké nároky. Ale víte skutečně, co to je, jak se projevuje a jak mu předcházet?

Co je syndrom vyhoření?

Syndrom vyhoření nebo burn-out (česky vyhoření, vyhasnutí) jak se mu říká, je psychický stav, kdy se člověk cítí úplně emočně a někdy i fyzicky vyhaslý a vyčerpaný z pracovní zátěže a přepínání, ztratí nadšení, motivaci a elán. Cítí se vnitřně i tělesně opotřebený a unavený.

Pojem do zdravotnictví vnesl v roce 1974 americký psychoanalityk H. J. Freudenberger, podle nějž je syndrom vyhoření „konečným stadiem procesu, při němž lidé, kteří se hluboce emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení, motivaci a vlastní hnací síly.“

Příčiny syndromu vyhoření

Příčinou syndromu vyhoření je dlouhotrvající stress z pracovní činnosti, ke kterému se také přiřazuje i další tlak v osobním životě. Stres pak přechází v chronický. A z něj se následně vyvine v krajních případech až do syndromu vyhoření. Vyplývá tudíž z dlouhodobých výkyvů a nepoměru mezi profesní ambicí a skutečností a je koncem vleklého procesu.

Syndrom vyhoření má několik za sebou jdoucích fází

Nadšení – člověk je plný elánu, pracovní činnost jej uspokojuje a naplňuje. Hrozba tkví v přílišném vysilování a četných přesčasových hodinách.

Stagnace – elán upadá, pracující zjišťuje všechny mantinely své činnosti, při nichž ledacos nepůjde jak by chtěl. Nyní dává do úrovně s prací své zájmy.

Frustrace – zde přichází na řadu efektivita, smysl práce jako takový a nemilá setkání s byrokracií, neochotou a překážkami.

Apatie  – nastává v momentě, kdy je člověk stále frustrován bez toho aby měl možnost to ovlivnit. A přesto práci potřebuje jako zdroj financí ke své existenci. Tak dělá jen činnosti v rámci náplně práce, nic navíc.

Nastává odcizení a ztráta smyslu celé činnosti.

Jak předcházet syndromu vyhoření

Důležitý je dostatek spánku, odpočinek a relaxace. Relaxace napomáhá uvolnění, která je po práci nutností k načerpání nové síly a energie. Péče o zdraví a fyzičku je také nutná. Zde je na každém z nás, jaký způsob posílení zvolí, co může, nemůže a co mu vyhovuje. Otužování – procházkami nebo studenou vodou zase pomůžeme imunitě. Správná nebo přinejmenším rozumná výživa s tím souvisí.

A dobré vztahy s blízkými, kolegy a okolím už jsou jen třešnička na dortu.

reklama