V lese je krásně, aneb myslivost – hobby pro každý věk?

les

reklama

Ano, v lese je skutečně moc hezky, a to v každém ročním období. A nejen v samotném lese, ale prostě v přírodě. Do ní patří i zvířata a ptáci. A bez lásky k tomu všemu by se myslivost neobešla.

Myslivost sama vyvěrá z odvěké touhy člověka lovit zvěř. V ní se snoubí i láska k přírodě, lesu, fauně a floře. Protože i o tom musí správný myslivec hodně znát. Nestačí jen vědět vše o zvěři, ale i o prostředí samém, v němž se ona zvěř nachází. Tedy o přírodě, tak jak se ročními obdobími proměňuje a v ní i ta zvěř. Bez lásky k přírodnímu plenéru a jeho zákonitostem, není myslivec tím správným myslivcem. A ten, kdo se jím hodlá stát, si toto vše musí uvědomit a vzít to v potaz.

A myslivost obnáší skutečně dost – nejen podřízení se všem mysliveckým pravidlům, předpisům a vyhláškám, ale i mnoho nejrůznějších zkoušek, jak samotného adepta, tak též jeho psa či psů. Ale rovněž dohled nad revírem, kontrola pořádku v něm, péče o zvěř v honitbě, její stav a řízený lov, přikrmování, vyhledávání a odstřel škodné, ale také vadné zvěře (nevhodné k dalšímu chovu), protože i divoce žijící zvěř je u nás právě mysliveckými sdruženími chována a dozorována.

S tím souvisí nákup krmiva, nejrůznějšího materiálu a získávání potřebných finančních prostředků k provozu spolku. Tedy zkrátka a dobře jde především o správné a rozumné hospodaření s pronajatými a vlastními pozemky mysliveckého sdružení a jeho co nejlepší fungování. Což se děje i pořádáním kulturních akcí typu mysliveckých hodů několikrát ročně.

Myslivost – nejen rodinná tradice

Myslivosti straní více střední a starší generace. Je to dáno malým zájmem mladých o přírodu a tuto činnost. Když už se stane někdo z mladších ročníků členem, je to povětšinou potomek již stávajícího myslivce – čili dalo by se říci, že se myslivost dědí v rodinách z generace na generaci. Mladé ale od myslivosti hodně odrazuje i vysoká finanční hodnota vstupního vybavení (oděvu, zbraní, psa, zkoušek a výcviku, atd.) a také časová náročnost činnosti.

Ovšem pokud zájemce o myslivost (tzv.čekatel) vytrvá, neobyčejnou odměnou ze vynaložené úsilí i finanční nároky je mu krásný koníček s mnoha neopakovatelnými zážitky.

reklama