Intimní anorexie

intimni anorexie

reklama

Fenomén, který se stává prokletím i postižením mnohých dlouhodobých svazků manželství. Skrytý a zákeřný ničitel lásky a sounáležitosti. Znáte jej?

Co je to intimní anorexie?

Je to určitá forma odcizení, jejíž podstata je v odmítání duševní, emoční i sexuální intimity jedním člověkem ze svazku. Tak postupně a pomalu ničí mnoho (až přespříliš mnoho) vztahů dvou lidí na světe.

Vysloveně apatie, která neznamená jen nedostatek zájmu o sounáležitost partnerů, sdílení zájmů a společných chvil, ale i nezájem o samotné doteky, něhu a milování, společně s komunikací a řešením čehokoli kolem svazku, domácnosti a společného života.

Intimní anorexie – problém současnosti

Je to psychická záležitost současné doby a narušení vztahově lidské složky. Ta přeje odcizování se v osobních vztazích. Lidé preferují spíše než osobní styky, ty neosobní – na mobilu jsou každodenně i ve chvílích, ke kterým se to vůbec nehodí.

A boom sociálních sítí na internetu převálcoval cokoli soukromého a domácího, přeje spíše virtuálním kontaktům než pohodě domácího „krbu“. Když k tomu přičteme ještě profesní zaneprázdnění a mnohdy nepravidelnou pracovní dobu, máme na problémy zaděláno.

Příčiny intimní anorexie

Jsou psychického a psychologického charakteru. Patří k nim především ztráta libida na základě stresu, který vyúsťuje v nízké sebevědomí, sklon k depresím, nespavost a úzkost. Často také souvisí s potížemi ve vztahu k rodičům nebo se zneužíváním v dětství.

To vše pak způsobuje strach z jakéhokoliv spojení – emočního, citového, fyzického s jinými lidmi a vyústí v odstup a kontrolu nad sebou i všemi kolem, která je takovou „bezpečnou“ ulitou dotyčného.

Typické pro intimní anorexii a zajímavé…

Zajímavé ovšem je, že intimní anorektici v neformálním svazku excelují a působí v něm dojmem vřelých a milujících partnerů, kteří se zajímají o svého partnera i vše s ním spojené. To vše však v zápětí po sňatku zmizí jak pára nad hrncem a protějšek se nestačí divit, jaký že je jejich manžel/ka partner chladný, neosobní jedinec bez zájmu o cokoli intimního.

Znaky intimní anorexie:

  • Stálá vytíženost, zaměstnanost, preferování koníčků, vysedávání u TV a pc, nedostatek času na partnera.
  • Při vlastním chybování ihned obvinit protějšek, aby vina nezůstala na něm.
  • Odpírání lásky a zneužívání citové frustrace partnera.
  • Nadměrná kritičnost vůči protějšku.
  • Nezájem a odmítání sexu.
  • Odstup a uzavřenost, minimální komunikace.
  • Odsuzování a nadřazené chování.
  • Mlžení ve finanční otázce, mnohdy poskytování minima financí na domácnost.

Řešení

Prevence v podstatě neexistuje. Před sňatkem je důležitý správný výběr partnera a jeho  dostatečné poznání. I když díky snaze anorektiků v neformálním svazku, i to lze posoudit mylně. Dále je důležitá komunikace mezi partnery, otevřenost a to i v intimních oblastech.

Ale ani v dlouhodobém soužití s intimním anorektikem není vše ztraceno. Lze ji dobře odbourat i léčit. V prvopočátku mimo pomoc odborníka s několikafázovou terapií, je nutno sdílet denně mezi sebou pocity a být vzájemně empatičtí. Také naučit se znovu komunikovat, povídat si o porblémech a všem, co během dne událo, nemálo podstatné je i anorektika hodně chválit.

reklama