Jak bez problémů projít majetkovým vyrovnáním po rozvodu

rozvod

reklama

Statistiky jsou bohužel neúprosné – každé druhé manželství u nás podle nich po nějakém čase končí rozvodem. I když je rozvod pouhou formalitou, dělení společně nabytého majetku je mnohem složitější. Nejlepší variantou samozřejmě je domluvit se s partnerem o dělení majetku v klidu bez přítomnosti právníka. Ne vždy je to ale možné.

Co je vlastně společné jmění

Mezi společné jmění manželů patří všechen majetek, který oba partneři nabyli v době trvání manželství – i zde však existují výjimky. Mezi ně například patří věci, které jeden z manželů získal v dědictví, darem nebo restitucí.

Stejně tak do vyrovnání nepatří závazky, které jeden z manželů převzal bez souhlasu druhého. V neposlední řadě se pak nedělí majetek, který oba manželé potřebují k výkonu svého povolání.

Do společného jmění manželů nepatří ani podíl jednoho z manželů v obchodní společnosti nebo družstvu. Výjimkou jsou samozřejmě bytová družstva, ve kterých manželům vzniká právo společného členství. Ostatní závazky do společného jmění manželů náležejí, takže oba v nich mají stejný vlastnický podíl, práva a povinnosti.

Rozdělení majetku již za trvání manželství?

Poměrně častým případem je, že je majetek rozdělen mezi oba manžely již za doby trvání manželství. Stává se to většinou v případech, kdy jeden z manželů podniká a oba se na rozdělení majetku dohodnou.

Společné jmění manželů se pak může srazit jen na věci, které tvoří „obvyklé vybavení domácnosti.“ Další situace, za které může být společný majetek manželů rozdělen mezi oba manžely během trvání manželství nastává tehdy, pokud je na majetek jednoho z manželů vyhlášen konkurz.

Vypořádání majetku po rozvodu

Po rozvodu vždy nutně následuje vypořádání majetku. Společné jmění manželů končí dnem zániku manželství, tedy pravomocným soudním rozhodnutím. Pokud manželé využijí při rozvodu soudní vypořádání, celý proces se mnohdy protáhne na několik měsíců či let (a náklady na soudní řízení nejsou zrovna nízké).

Je proto nejlepší, aby se manželé spolu pokud možno s chladnou hlavou ihned po rozvodu písemně dohodli. Předejdou tak zbytečným komplikacím.

Pozor na zákony

Dávejte pozor na to, že podle zákona je třeba, aby vyrovnání mezi manžely proběhlo do tří let. Pokud se tak nestane, připadne věc tomu z manželů, který ji užívá. Pouze u nemovitostí se oba manželé stávají ideálními podílovými spoluvlastníky, což znamená, že každému z nemovitosti patří ideální polovina.

Pokud potřebujete radu týkající se společného jmění manželů, zkuste navštívit internetový portál www.pravnik.cz. Najdete zde množství otázek a odpovědí nejen z rodinného práva.

reklama