Když se řekne bossing

bossing

reklama

O šikaně v nejrůznějších podobách slyšeli nebo ji přímo zažili mnozí. Bossing je také (anglicky nazvaným) způsobem šikany a ve své formě je velmi nenápadným a záludným. Víte oč jde v případě bossingu?

Šikana

Existuje šikana školní mezi dětmi vzájemně, mezi učitelem a dítětem, také vojenská mezi mladšími a staršími vojáky, a pak šikana na pracovišti – mezi kolegy vzájemně anebo mezi nadřízeným a podřízeným. A právě o situaci a existenci zaměstnance na pracovišti je chování zvané mobbing a jeho jednou podskupinou též bossing.

Co je to mobbing

Mobbing je velmi plíživý, zpočátku nenápadný a tím pádem hodně rafinovaný způsob útočení kolegů či kolegy na jiného. Je to psychické znepříjemňování fungování a práce některému spoluzaměstnanci ostatními. Vše je prováděno jako nenápadná, skrytá a zákeřná podoba uzurpátorství na životě a podmínkách fungování dotyčného na pracovišti.

Co je to bossing

Bossing spadá pod mobbing jako taková podskupina druhu tohoto jednání. Patří sem jakékoli šikanující jednání nadřízeného k podřízenému. A vzhledem k tomu, že nadřízený má vůči svému zaměstnanci z hlediska svého vedoucího postavení nejen velké možnosti ale i větší moc, je bossing v mnoha případech hodně zničující.

Definice: mobbing a bossing

Stav mobbingu a bossingu specifikoval Heinz Leyman, a dle jeho studií a práce se také tato šikana posuzuje. Bylo definováno, že o mobbingu či bossingu lze hovořit tehdy, pokud se takové jednání objevuje minimálně 1x týdně, a celá  situace trvá déle než šest měsíců. Celý stav je pro přehlednost také členěn na kategorie a fáze.

Bossing dělíme do kategorií:

  1. nemožnost vyjádřit se, svěřit se (přerušování, kritika, vyhrožování)
  2. útoky na sociální vztahy (přehlížení, odloučení)
  3. napadání pověsti, vážnosti a úcty (pomluvy, zesměšňování, znevažování)
  4. kritika kvality práce i osobního života (nesmyslné a nesplitlené úkoly)
  5. ohrožování zdraví (práce bez řádného BOZP, sexuální obtěžování)

Fáze bossingu

  1. nejprve se nejedná ještě o plánovité chování, ale spíše škodolibost
  2. již pravidelný psychický nátlak s úmyslným záměrem
  3. cílené útoky, pracovní přetěžování
  4. rozklad osobnosti postiženého pracovníka s defenzívou a následnou výpovědí

Dle Heinze Leymanna je situace na trhu práce od roku 2002 stále horší, a takovémuto špatnému zacházení, někdy spolu se sexuálním obtěžováním, ale třeba i s úmyslným rasovým podtextem, je v současné době vystavováno až 10 % pracujících.

Pomoc a další informace

Co můžeme při setkání s bossingem sami:

Sbírat materiály kolem své práce, evidovat si veškerou činnost (lze pak porovnat s pracovní náplní), žádat o zadávání úkolů písemně, obrátit se na odborový svaz organizace.

Nebo se nakontaktovat na online portály:

reklama