Letní nebezpečí – úžeh a úpal

reklama

Léto je čas teplých a slunečných měsíců, čas dovolených, pobytů v přírodě a na sluníčku, rekreací i sportování. A právě pro zvýšený pohyb mimo domov bychom měli dbát na určitá pravidla, abychom si tento čas užili co možná nejlépe.

Mimo opatrnosti při sportování s využitím ochranných pomůcek (chrániče kolen, loktů, helma na hlavu), uvážlivého využití přírodního koupání (silný proud, skoky do neprobádané hloubky), se snažíme vyhnout i postižení úpalem nebo úžehem.

Úžeh

Vzniká v souvislosti s nadměrným sluněním a pobytem na prudkém slunci, kdy sluneční záření negativně působí na mozkové obaly i buňky a přehřívá je. Způsobuje i o několik hodin opožděné a docela vážné oběhové a neurologické obtíže, jako jsou například bolest hlavy a závratě, kolísání tlaku a zvýšení tepu, horečka a pocení, zarudnutí  i spálení pokožky.

Prevencí je dostatečné ochlazování těla (střídání slunce a stínu, koupání, namáčení nebo postřik), správný a dostatečný pitný režim, opalovací kosmetika s vhodnou silou UV, pokrývka hlavy a sluneční brýle. Dostaví-li se zvýšený tep tzn. zrychlení srdeční činnosti, je vhodné podat léky, jež činnost srdce podporují.

Úpal

Je velmi nebezpečný a vzniká důsledkem přehřátí organismu, kdy tělo přestává být schopno přebytečné teplo odvádět ven. Může vzniknout z pobytu v horkém uzavřeného prostoru, např. autě, vlaku, autobuse i místnosti s nekvalitním odvětráváním a bez klimatizace. V případě úpalu je člověk malátný, trpí nevolností až zvracením, někdy vysokou horečkou a poruchy zraku, v horším případě zmateností, omdlévá a ztrácí vědomí.

I zde platí ochlazovat tělo ideálně klimatizací, větrákem, přechodem z horkého prostoru do chladnějšího, dostatečným doplňováním tekutin. Pokud již se stane, že se projeví syndromy, je nutno ihned dotyčného uložit na chladné místo, zvednou dolní končetiny nahoru, dát na čelo chladný obklad, napít a v případě mdlob přivolat lékaře.

Další letní nebezpečí

Pokud se během parných, dusných, horkých dní více pohybujeme a sportujeme, může dojít i ke křečím z horka. Je to způsobeno nadměrnou ztrátou iontů a tekutin z organismu silným pocením. Tyto křeče jsou velmi bolestivé, projevují se svalovými záškuby s bolestí uvnitř svalů. Trvají několik minut i půl hodiny.

Jako v případě úpalu a úžehu, poškozeného uložíme do klidu a mimo slunce, doplníme opatrně tekutiny, ochlazujeme celé tělo a postiženou končetinu či část těla podložíme.

reklama