Pořád cosi hledám, aneb Alzheimer útočí

alzheimer

reklama

Ano, zákeřná nemoc současnosti útočí na mnohé z nás, převážně ty starší. Plíží se a postupně ničí naše duše, řeč i porozumění ostatním. A je nevyléčitelná.

Alzheimer je, když…

Stáří je samo o sobě hodně těžké, nese sebou nejen chátrání těla, ale právě i té duše. Tam páchá Alzhemier nejvíce škody. Je to nemoc, která je pevně spojena s věkem. Projevuje se postupným upadáním myšlení, koncentrace, souvislé řeči, pamatování si a samostatnosti. Dle statistik „řádí“ nejvíce mezi lidmi nad 80 let, ovšem projevovat se začíná už i u čerstvých šedesátníků či ještě mladších. Její symptomy i průběh je dán dědičnými sklony v každé rodině.

Je to Alzheimer?

Nemocný může trpět jen jedním ze symptomů – například poruchou paměti a nemusí jít přímo Alzheimera, ale třeba jen příznak deprese, což je dobře léčitelné. Nejednodušší je navštívit obvodního lékaře, který dotyčného odešle na další vyšetření ke specialistovi. Tím bývá běžně neurolog nebo geriatr. Další možností je také kontakt přes Českou alzheimerovskou společnost, (fungují ve všech krajích) kde se testy provádějí zdarma v rámci projektu Dny paměti. Tak se provede řadu testů a dle jejich výsledků se zhodnotí stav a zda skutečně se jedná o Alzheimera. Na základě toho se pak uskuteční další laboratorní a klinické testy – krevní, vyšetření mozku atd.

Když ano…

Pokud se zjistí skutečně znaky Alzheimerovy choroby, záleží na jejím stádiu. U mírných příznaků jsou lékařem doporučena preventivní opatření, u těžších případů se nasadí léčba, kterou je terapie inhibitory acetylcholinesterázy a pravidelné kontroly v rozmezí 3 měsíců.

Také je nutná spolupráce rodiny, odborníků a postiženého. Protože pokud chorobu někdo z vašich blízkých (nebo přímo vy) má, je dobré o ní vědět skutečně co nejvíce a přijmout určitá doporučená opatření. Bohužel Alzheimer je nevyléčitelný a stav nemocného se postupně zhoršuje. Už z tohoto důvodu je dobré vyšetřit a podchytit jej co nejdříve. Není to totiž běžný příznak stáří, ale nemoc s níž se dá dost udělat a ulehčit postiženému i okolí.

Starost o nemocného Alzheimerem…

Alzheimer se projevuje různými stádii, u každého se liší. V tom prvním potřebují lidé především podporu, radu a pomoc. V těch dalších fází už je nutná i péče, zprvu laická- rodiny a blízkých, později ovšem odborná. Určitě je dobré vědět, že nejsou na to lidé sami, že existují i jiní – stejně potrefení. V Česku je to zhruba něco okolo 100 tisíc a po celém světě až 25 milionů nemocných!

Praktické tipy na závěr:

  • Postiženému lze rozvrhnout domácí činnosti, zabezpečit chod domácnosti – užívání sporáku, trouby, případně dalších spotřebičů.
  • Také je dobré zavést notes s důležitými čísly, adresami, jmény a seznam věcí, jež je nutno udělat, prospěšná je i mapa s nákresem bydliště a okolí.
  • Zaštítit nemocného dobrým rodinným zázemím je hodně důležité.
  • Pokud dotyčný ještě pracuje, měl by o jeho stavu vědět i nadřízený a kolegové, případně je ideální zkrácení pracovní doby.
  • Vhodné je vědět a zjistit vše o alternativách – domácí péči, stacionáři i jiných službách.
  • Právně zajistit finance nemocného, pořídit kopie klíčů jež budou mít dobří sousedé a rodina.

reklama